Naviger op
Log på

Forhøjet bundfradrag er godt nyt for kystturismen

Politiske nyheder 09-10-2017
Som en del af ny strategi for deleøkonomi lægger regeringen op til forhøjet bundfradrag for udlejning af feriehuse. Det er tiltrængt, da der er høj efterspørgsel efter feriehuse og behov for forøget kapacitet.
 
Regeringen har netop lanceret sin strategi for vækst gennem deleøkonomi. En central del af strategien er at forhøje bundfradraget for udlejning af feriehuse fra de nuværende 21.600 kr. til 36.000 kr., hvis man udlejer gennem et udlejningsbureau eller en anden aktør, der automatisk indberetter til SKAT.

Det er en stor sejr for kystturismen, mener markedsdirektør i Dansk Erhverv Mette Feifer:

”Flere og flere turister vil gerne holde ferie i feriehusene langs vores kyster. Det har skabt massive kapacitetsudfordringer. Der er simpelthen langt fra altid senge nok til at modsvare den store efterspørgsel. Derfor har vi længe efterspurgt redskaber, der kan gøre det mere attraktivt for danskerne at leje deres feriehuse ud, og det har vi nu fået med det forhøjede bundfradrag for udlejning.” 


”Vi ved, at hver eneste turist, der overnatter i et feriehus, bidrager med omsætning til hele lokalområdet. Det giver penge i kassen hos købmanden, restauranten, museet og så videre. Feriehusudlejninger skaber arbejdspladser og vækst i hele landet. Det forhøjede fradrag er med til at sikre, at vi har overnatningskapacitet nok til at nå de ambitiøse vækstmål for dansk turisme, som regeringen har sat op,” siger Mette Feifer.

Regeringen har en ambition om en vækst i antal overnatninger i dansk turisme frem imod 2025 på 3 pct. årligt. Hvis det lykkes at få udvidet kapaciteten på feriehusområdet og opnå vækstrater på 3 pct. årligt på feriehusovernatninger, vil det ifølge beregninger fra Dansk Erhverv alene i Ringkøbing-Skjern Kommune skabe mere end 450 nye arbejdspladser i turismeerhvervene i 2025. I Tønder kommune vil det skabe mere end 100 nye arbejdspladser.

Regeringens udspil indeholder forslag om, at også udlejning af helårsbeboelse kan få glæde at forhøjet bundfradrag, hvis der lejes ud gennem en platform, der indberetter til Skat. Feriehusudlejerne indberetter allerede i dag til Skat, og er derfor automatisk omfattet af det forhøjede fradrag. 
                     
 
Sidst opdateret den 09-10-2017 09:56
Tilbage til nyhedssøgning