Naviger op
Log på

Husk de saglige kriterier ved personalereduktion

Juridiske nyheder 05-10-2017
Afskedigelsesnævnet gav i denne sag en arbejdsgiver medhold i, at opsigelsen af tre piloter var sagligt begrundet i virksomhedens økonomiske situation og deres behov for at skære ned på antallet af kaptajner.
Arbejdsgivers frie skøn
Når en virksomhed kan dokumentere et behov for at foretage en personalereduktion, er udgangspunktet, at arbejdsgiveren har et rimeligt frit skøn over, hvilke medarbejdere der bedst kan undværes. Det frie skøn skal dog være baseret på lovlige og saglige kriterier.

Kort om sagen
Et luftselskab traf beslutning om at lukke to underskudsgivende luftruter. Derfor traf ledelsen beslutning om at afskedige tre kaptajner grundet arbejdsmangel. De tre kaptajner blev valgt til afskedigelse ud fra en helhedsvurdering på baggrund af kriterier som performance, anciennitet, fleksibilitet, kompetencer og økonomi.

De tre kaptajner mente dog, at opsigelserne var usaglige med henvisning til flere forskellige omstændigheder. Kaptajnerne mente slet ikke, at der forelå arbejdsmangel, fordi luftselskabet havde en ledig stilling i Cambridge, og fordi arbejdsgiveren havde en række freelancepiloter ansat. De opsagte medarbejdere mente endvidere, at arbejdsgiveren burde have opsagt de løstansatte piloter og have tilbudt kaptajnerne disse stillinger. Derudover mente de opsagte medarbejdere, at opsigelserne var sket på et usagligt grundlag, da det i virkeligheden bundede i, at luftselskabet ville lægge pres på modparten i de igangværende overenskomstforhandlinger. 

Luftselskabet afviste, at opsigelserne var relateret til overenskomstforhandlingerne og henviste til, at de grundet arbejdsmangel og deres økonomiske situation var nødsaget til at reducere antallet af kaptajner. Af samme grund gav det heller ikke mening at henvise til en ledig pilotstilling i et andet land, som ingen af de ansatte i øvrigt havde søgt eller vist interesse i tidligere. Luftselskabet forklarede desuden, at de ikke blot kunne afskedige freelancepiloterne, da deres arbejdskraft gav en nødvendig fleksibilitet i forhold til virksomhedens drift. Luftselskabet fastholdte altså, at de havde opsagt de tre kaptajner på et sagligt grundlag, og at det var de tre, som bedst kunne undværes.

Da parterne ikke kunne blive enige, måtte dommeren i Afskedigelsesnævnet afgøre tvisten.

Afskedigelsesnævnets afgørelse
Afskedigelsesnævnet fandt, at der forelå driftsmæssige grunde til at opsige de tre kaptajner, med henvisning til selskabets økonomiske situation og de nedlagte ruter. Nævnet fandt ikke, at den ledige pilotstilling i Cambridge eller henvisningen til de igangværende overenskomstforhandlinger havde spillet nogen afgørende rolle i forbindelse med opsigelserne.

Derudover gav nævnet arbejdsgiveren ret i, at udvælgelsen af de tre kaptajner var sket ud fra saglige kriterier og henviste til arbejdsgiverens frie skøn over hvem af de ansatte, der bedst kan undværes. Nævnet fandt ikke, at arbejdsgiveren var forpligtet til at opsige freelancepiloterne, da der var behov for deres fleksible arbejdskraft i spidsbelastningssituationer. Alt i alt gav Afskedigelsesnævnet arbejdsgiveren fuldt medhold i sagen.

Dansk Erhverv vurderer
Afgørelsen forekommer lige efter bogen, men det er altid positivt at få bekræftet udgangspunktet om, at arbejdsgiver har et rimeligt frit skøn til at vurdere, hvilke medarbejdere der bedst kan undværes i en situation med arbejdsmangel, så længe vurderingen er baseret på saglige og lovlige kriterier.
 
Sidst opdateret den 05-10-2017 14:35
Tilbage til nyhedssøgning