Naviger op
Log på

Ny strategi skal sikre bedre og ensartet miljø- og fødevarekontrol

Politiske nyheder 06-10-2017
Regeringen har fremlagt en ny fælles strategi for kontrollen på miljø- og fødevareområdet. Det er positivt at der sættes mere fokus på dialog og vejledning frem for sanktioner, lyder det fra Dansk Erhverv.
Miljø- og fødevareministeren fremlægger en ny fælles strategi for hvordan ministeriets styrelser fremadrettet skal kontrollere fx fødevarer, kemi og EU-tilskud. Kontrolstrategien udspringer af Fødevare- og landbrugspakken fra 2015. Regeringen lægger med strategien op til større fokus på dialog og vejledning fremfor bøder og sanktioner.

”Forbrugerne skal kunne stole på, at varerne i de danske butikker er sikre. Det kræver et godt og tillidsbaseret samarbejde, samt stærke kompetencer blandt kontrollanterne som afgørende for en god og effektiv kontrol. Men det kræver også, at reglerne er klare. Derfor er vi glade for at myndighederne tager 10 skridt i den rigtige retning.  Naturligvis skal der gives bøder og sanktioner for gentagne brud på reglerne, men fokus må være på at sikre, at reglerne overholdes,” siger markedsdirektør Lotte Engbæk Larsen fra Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv har deltaget i arbejdet med den nye strategi, som blandt andet også fokuserer på, hvordan digitalisering og dataindsamling vil blive brugt fremover.

”Fremtiden er digital, og vi skal udnytte de muligheder der er for at sikre en til enhver tidssvarende og intelligent kontrol. Samtidigt skal vi være opmærksom på de mange dilemmaer, der kan opstå ved dataudveksling, så oplysninger ikke ender i de forkerte hænder,” siger Lotte Engbæk Larsen.

Den nye strategi består af i alt 10 indsatsområder, der til sammen skal sikre bedre og ensartet miljø- og fødevarekontrol i Danmark. Dansk Erhverv efterlyser kommunerne i arbejdet.

”Hvis man skal komme lidt malurt i bægeret, så er det, at ministeriet ikke har inddraget kommunerne i arbejdet. Kommunerne er vigtige aktører, særligt i forhold til kontrol på miljøområdetog virksomhederne oplever ofte en uensartet kontrol på tværs af kommunegrænserne,” slutter Lotte Engbæk Larsen.
 
Sidst opdateret den 06-10-2017 10:15
Tilbage til nyhedssøgning