Naviger op
Log på

Tillidsrepræsentant skulle tåle lønnedgang på lige vilkår med kollegaerne

Juridiske nyheder 05-10-2017
En virksomhed varslede en generel lønnedgang pga. dårlige økonomiske resultater over for alle medarbejdere på et trykkeri, herunder tillidsrepræsentanten. Han valgte at betragte det som en opsigelse.
Sagen kort
I begyndelsen af 2015 blev en medievirksomhed etableret ved en fusion, og året efter udvidede virksomheden med tilkøb af to trykkerier. Virksomheden arbejdede i forlængelse af fusionen efter en vækstplan, men var voldsomt udfordret af faldende annonceindtægter og store afvigelser i forhold til budgettet.

Virksomheden tog derfor en strategisk beslutning, og opgav vækstplanen for i stedet at gennemføre en synergiplan, hvor der skulle findes synergier for 140 mio. kr. og herunder besparelser på 90 mio. kr. på personaleomkostningerne. Sideløbende blev der gennemført organisationstilpasninger, optimering af processer, strukturer og systemer for at få det optimale ud af synergieffekterne.

Ledelsen gav medarbejderne på det ene trykkeri valget mellem lønreduktion eller bemandingsreduktion uden produktionsnedgang, men de sagde nej til begge dele. Derfor tog virksomheden en ledelsesmæssig beslutning om at varsle en generel lønnedgang for alle trykkere, hvilket også omfattede både tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten. Tillidsrepræsentanten kunne ikke acceptere lønnedgangen og betragtede sig derfor som opsagt. 

Overenskomsten indeholdte som mange andre overenskomster en bestemmelse om, at en tillidsrepræsentant ikke kan opsiges, ”hvis ikke tvingende grunde taler derfor”.

En faglig voldgift skulle derfor tage stilling til, om der var en saglig, driftsmæssig begrundelse for lønnedgangen, og om opsigelsen af tillidsrepræsentanten var sket i strid med den særlige beskyttelse af tillidsrepræsentanter mod opsigelse.

Afgørelsen
Efter en grundig gennemgang og bevisførelse af virksomhedens økonomiske situation kom opmanden frem til, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte virksomhedens forretningsmæssige vurdering af de tiltag, der var nødvendige for at gennemføre besparelserne. Der forelå derfor en saglig og driftsøkonomisk velbegrundet beslutning, om en ensartet lønnedgang for alle trykkere i trykkeriet, som tillidsrepræsentanten måtte tåle på linje med de øvrige trykkere.

I forhold til den særlige beskyttelse udtalte opmanden, at det må være afgørende, om der er tale om ændringer, som er af betydning for varetagelsen af opgaverne som tillidsrepræsentant. Eftersom dette ikke var tilfældet, kunne beskyttelsen mod opsigelse af ikke tvingende årsager ikke anses at omfatte en beskyttelse mod den varslede ændring af løn mv. og opsigelse ved manglende accept heraf.

Dansk Erhverv vurderer
Afgørelsen illustrerer, at en varsling af en generel lønnedgang, der er driftsmæssigt begrundet i virksomhedens forhold, som hovedregel vil anses for værende saglig. Den særlige beskyttelse af tillidsrepræsentanter kan derfor ikke udstrækkes til situationer, hvor tillidsrepræsentanten sidestilles med de øvrige medarbejdere, da en sådan ændring ikke har betydning for varetagelsen af de opgaver, som en tillidsrepræsentant udfører.

Dansk Erhverv anbefaler medlemmer at kontakte os for rådgivning, inden der udsendes en generel varsling af lønnedgang eller varsling af ændrede ansættelsesvilkår for særligt beskyttede medarbejdere.
 
Sidst opdateret den 05-10-2017 14:35
Tilbage til nyhedssøgning