Naviger op
Log på

Vi kan få meget mere sundhed for pengene

Politiske nyheder 05-10-2017
Der er behov for at fastholde et krav om effektiviseringer for hospitalerne. Nu hvor der er indgået politisk aftale om at suspendere produktivitetskravene i 2018 er det vigtigt, at der arbejdes på og indføres en ny model for at styre sundhedsvæsenet.
”Produktivitetskravet var med til at fastholde fokus på øget driftsoptimering. Der er behov for, at hospitalerne – ligesom alle mulige andre organisationer – arbejder med at blive mere effektive. Med den netop indgåede aftale, fastholder man heldigvis fokus på nye effektiviseringsmodeller,” siger Katrina Feilberg, sundhedspolitisk chef hos Dansk Erhverv.

En af modellerne til at effektivisere i sundhedsvæsenet er at øge konkurrenceudsættelsen i regionerne. Konkret foreslår Dansk Erhverv, at konkurrenceudsættelsen øges med i alt 15 mia. kr. frem til 2025. Gevinsten vil frigøre offentlige midler for mellem 0,75 til 2,1 mia. kr. på det regionale område. F.eks. foreslår Dansk Erhverv, at eksempelvis operationer og udredning udbydes med en garanti på antal. Det vil sikre stordriftsfordele og dermed konkurrencedygtige priser.

”Der bør ses på flere modeller for offentlig-privat samarbejde. Dette kunne både være igennem offentlig-private samarbejder med nye afregningsmodeller på patientforløb med fokus på værdibaseret sundhed. Og det kunne også være optimering af drift af fx operationsplanlægningen igennem samarbejder med private. Sådan som Rigshospitalets hjerteafdeling fx har gjort gennem samarbejde med private,” siger hun.

 
Sidst opdateret den 05-10-2017 11:10
Tilbage til nyhedssøgning