Naviger op
Log på

Handelskammerets Uddannelsesfond.

Fonden er stiftet den 1. januar 1987 som følge af en sammenlægning af 21 mindre fonde. Det ældste af disse fonde er stiftet i 1893.

Fondene er

 • Martin David Adlers legat 
 • Sophus Berends Mindelegat 
 • Niels Brocks Skolelegat A 
 • Hofråd Meyers legat B 
 • Niels Brocks legat C  
 • Niels Brocks Handelsskolelegat A 
 • Ib Ellermann Carlsens Mindelegat 
 • Grosserer S M Christensens og hustru Charlotte Christensens legat til unge handelsmænds uddannelse i udlandet 
 • Vekselerer B L Frænkels legat 
 • Tømmerhandler, grosserer Niels Hansens søn, Carl Wilhelm Hansens legat 
 • Købmand af Næstved Valdemar Huus’s legat 
 • Chr. P Iversen og hustrus legat 
 • Grosserer Peter Kaae’s og hustru Anna Kaae legat til unge handelsmænds uddannelse i udlandet 
 • Det Kielbergske legat 
 • Grosserer A W Kierkebyes legat 
 • Grosserer Carl Lilienschiold og hustru Alma, født Priors legat 
 • Grosserer Theodor Lunds Mindelegat 
 • Grosserer S N Meyers legat til uddannelse af unge handelsmænd 
 • Grosserer Chr. Resendal og hustrus legat til unge mænd eller kvinders handelsuddannelse 
 • Direktør Philip Holm og hustrus legat 
 • Nicolai H Knudtzons legat


Hvad støtter fonden

Fundatsens § 4:

“Fondens formål er at yde støtte til kvinder og mænds handelsmæssige uddannelse i ind-og udland og at yde støtte til uddannelsesinstitutioner inden for handel.”
 

Fonden skal søges via ansøgningsskemaet for Konsul Axel Nielsens Mindelegat for handelsuddannede. 

Dvs. du søger Axel Nielsens Fond og der sendes/oprettes således kun én ansøgning i ansøgningssystemet.


Hvornår ydes der støtte


Ansøgningsfrist:
Se fristen for Axel Nielsens Fond for handelsuddannede.

Svar på ansøgning:
Se Axel Nielsens Fond for handelsuddannede.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400