Naviger op
Log på

Dansk Erhvervs Perspektiv 2017

Perspektiv henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer.

Der udgives årligt 20-25 numre.




Arkiv: Læs tidligere udgivelser fra 20162015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

2017

Nr. 14: Vælg bopæl med et stopur
Priserne på huse og særligt ejerlejligheder er steget voldsomt i København de seneste år. Mange familier har derfor svært ved at få råd til at bo i København. Vi har derfor kigget nærmere de privatøkonomiske konsekvenser af at bosætte sig lidt væk fra byen i et hus på 140 kvadratmeter for en familie på to voksne og to børn.
Læs hele analysen i Dansk Erhverv Perspektiv nr. 14|2017


Nr. 13: Tid til at forsvare frihandlen
Med en langt mere protektionistisk handelspolitik end vi tidligere har set i USA samt en "Brexit"-afstemning der vil betyde, at Storbritannien udtræder af EU's Indre Marked kan vi ikke tage frihandel for givet. Vi kigger nærmere på de mange afgørende gevinster ved at fjerne eller reducere barrierer for handel og andre typer økonomisk udveksling på tværs af grænser.
Læs hele analysen i Dansk Erhverv Perspektiv nr. 13|2017

Nr. 12: Her kan det blive svært at hyre
Arbejdsmarkedet er strammet betydeligt til de seneste år, men der er store forskelle på tværs af landet. Vi har derfor kigget nærmere på, hvor det er sværest for virksomhederne at finde nye medarbejdere frem mod 2020.
Læs hele analysen i Dansk Erhverv Perspektiv nr. 12|2017

Nr. 11: Meget høj produktionsvækst i telekommunikation
Telebranchen har oplevet en nærmest eksplosionsagtig produktivitetsvækst de seneste år. Investeringsniveauet er dog bekymrende lavt.
Læs hele analysen i Dansk Erhverv Perspektiv nr. 11|2017

Nr. 10: Digitalt nødråb - Vores uddannelser klæder os ikke godt nok på
Hver tredje dansker mener ikke, at deres uddannelse har klædt dem godt nok på med digitale færdigheder til arbejdsmarkedet, og samme andel føler det vil blive et problem at de mangler IT-kompetencer, hvis de skal søge et job inden for deres arbejdsområde.
Læs hele analysen i Dansk Erhverv Perspektiv nr. 10|2017

Nr. 9: Udenlandsk arbejdskraft løfter dansk økonomi
Udenlandsk arbejdskraft løfter dansk økonomi. I 4. kvartal sidste år var der 196.100 fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere i dansk økonomi. Antallet af udlænding i job er steget over de seneste år. I 4. kvartal 2011 var der 139.800 fuldtidsansatte med udenlandsk baggrund.
Læs hele analysen i Dansk Erhverv Perspektiv nr. 9|2017

Nr. 8: Hele landet får gavn af økonomisk opsving
Det økonomiske opsving har fået godt fat i dansk økonomi og er over de seneste år blevet bredt ud på tværs af landet. I opsvingets start var fremgangen i høj grad isoleret til hovedstadsområdet suppleret af den jyske østkyst – men det er ikke længere tilfældet.
Læs hele analysen i Dansk Erhverv Perspektiv nr. 8|2017

Nr. 7: Den digitale dansker
Hvor digitale er vi? For at besvare dette spørgsmål har Dansk Erhverv konstrueret et Digitalseringsindeks, der baseret på 89 indikatorer måler, hvor digitale forskellige befolkningsgrupper er, hvem der er de mest og mindst digitale danskere, og ser nærmere på hvad det nærmere bestemt er, der gør dem mindre eller mere digitale.
Læs hele analysen i Dansk Erhverv Perspektiv nr. 7|2017

Nr. 6: Digitale arketyper

Den digitale transformation går stærkt. Nogle danskere føler, de er godt med, og er positive over for udviklingen. Andre føler ikke, de kan følge med, eller er bare generelt mindre begejstrede for de digitale muligheder – og de digitale krav man i stigende grad mødes med på arbejdsmarkedet, når man som borger skal have kontakt til det offentlige, og tusind andre steder. Dansk Erhverv har foretaget en omfattende kortlægning af danskerne og kan identificere syv digitale ”arketyper”.
Læs hele analysen i Dansk Erhverv Perspektiv nr. 6|2017

Nr. 5: Danskerne er parate til velfærdsteknologi

Der findes og er er i gang med at blive udviklet mange typer såkaldt velfærdsteknologi, som kan hjælpe med opgaver omkring personlig pleje. Et eksempel er vasketoiletter, der kan rengøre sig selv og toiletgængeren, som derved bliver uafhængig af hjælp fra plejepersonale for at gå på toilet. Denne analyse demonstrerer, at der er stor støtte og
parathed i befolkningen til at bruge nye typer velfærdsteknologier.
Læs hele analysen i Dansk Erhverv Perspektiv nr. 5|2017

Nr. 4: Risiko for overophedning ved lav varme

Trods lav vækst er der en reel risiko for økonomisk overophedning. Det er derfor afgørende, at der gennemføres hurtigtvirkende reformer, der udvider arbejdsstyrken og øger produktivitetsvæksten. Produktivitetsvæksten har haft skuffet voldsomt de seneste to år – og det er afgørende den udvikling vendes, så vi anvender de stadigt mere knappe ressourcer på arbejdsmarkedet bedre.
Læs hele analysen i Dansk Erhverv Perspektiv nr. 4|2017

Nr. 3: Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder
Diskussionen om behovet og mulighederne for yderligere arbejdsmarkedsreformer fylder fortsat i debatten. Trekløverregeringen har fremlagt et regeringsgrundlag, hvor der tales om endnu større løft i arbejdsudbuddet. Man hører i debatten ofte, at der gennem de seneste årtier er lavet så mange reformer, at potentialet er udtømt. Vi har kigget nærmere på den påstand
.Læs hele analysen i Dansk Erhverv Perspektiv nr. 3| 2017

Nr. 2: Eksportarbejdspladser i service
Servicesektoren er den største eksportsektor og tegner sig for 51% af de direkte eksportarbejdspladser. Det illustrerer den generelle udvikling, som Danmark har bevæget sig igennem fra industrisamfund til servicesamfund. I 2007 oversteg antallet af eksportarbejdspladser i servicesektoren således for første gang antallet i industrien.
Læs hele analysen i Dansk Erhverv Perspektiv nr. 2| 2017

Nr. 1: Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer Nationalbanken har konkluderet, at Danmark er inde i et solidt opsving, og økonomien er på vej ind i en højkonjunktur. Konklusionen kan forekomme overraskende efter et år, hvor fokus har været rettet mod manglen på vækst. Nationalbankens konklusion kommer på baggrund af, at Danmarks Statistik har revideret væksttallene for de seneste år op – og da arbejdsmarkedet er stramt med lav ledighed, konkluderer Nationalbanken nu, at vi er på vej ind i en højkonjunktur.
Læs hele analysen i Dansk Erhverv Perspektiv nr. 1|2017

Sidst opdateret den 10-08-2017 12:02

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400