Naviger op
Log på

Politik og analyse

Her kan du læse om Dansk Erhvervs holdninger til de politiske spørgsmål, der har størst betydning for erhvervslivet. Desuden kan du hente Dansk Erhvervs aktuelle politiske analyser og undersøgelser.

Analyser

Politiske holdninger, der peger fremad

Se også: Dansk Erhvervs Politiske Holdningskatalog 2016-2017

For Dansk Erhverv ligger en moderne erhvervsorganisations værdi i at være konstruktiv og løsningsorienteret. Politisk indflydelse og forandringer kræver, at udfordringerne kan dokumenteres, og at løsningerne er konkrete og realistiske.

Gennem dialog med vores medlemmer og heriblandt mere end 100 brancheforeninger, og gennem en lang række analyser, er vi tæt på virkelighedens verden. Det giver os indblik i, hvad der fungerer i praksis og baggrund for at kunne udpege nye muligheder.

Dansk Erhverv er sat i verden for at fremme vores medlemmers interesser og for at sikre det bedst mulige erhvervsklima i Danmark. Vi bestræber os samtidig på at se tingene i et samfundsmæssigt perspektiv. Løsninger, der tager helheden og sammenhængen i betragtning, er mere holdbare og vinder lettere opbakning end løsninger, som blot gennemtrumfer en enkelt gruppes snævre interesser.

Klik på emnerne nedenunder eller se links i menuen til venstre, hvis du ønsker oplysninger om Dansk Erhvervs politiske holdninger inden for et bestemt område.

ARBEJDSKRAFT
Arbejdsmarked
Arbejdsmiljø
Uddannelse

ERHVERVSVILKÅR
Betalingskort
Fairplay i erhvervslivet
Grænsehandel
Konkurrence
Lukkeloven - lov om detailsalg
Planloven
Transport

FORBRUGERPOLITIK
Effektiv klagebehandling
E-handel
EU og forbrugerpolitik
Forbrugeren i forandring
Forbrugerforhold på offentlige markeder
Love og regler
Tendenser og undersøgelser
Principper for undersøgelsesgebyr

FØDEVAREPOLITIK
Forskning og innovation
Frivillige initiativer for sundere valg
Fødevarebranchen
Fødevareimport
Fødevarekontrol
Fødevarekvalitet og gastronomi
Fødevarenyt
Mærkning af fødevarer

MILJØ, KLIMA OG ENERGI
Miljø
Klima og Energi

OPLEVELSE
Politik for oplevelse og turisme
Fitness, helse og sport

SKAT


VELFÆRD OG SUNDHED
Udvalget for OPS
Offentlig sektor
Offentlig-privat samarbejde/offentlig-privat partnerskab
Sundhed
Den sociale sektor
Borgerens frie valg

VERDEN
CSR Ansvarlighed
EU
Fremme af handel og investeringer
Handelspolitik WTO

Kontakt

Energipolitisk fagchef

t: 3374 6543
m: 4125 0996

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400