Naviger op
Log på

Ligeløn og kønsopdelt lønstatistik

Der må ikke ske lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn.

Der må ikke ske lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn. Kvinder og mænd, der udfører det samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi, skal som udgangspunkt have samme løn og lønvilkår, medmindre der er saglige og objektive grunde til at aflønne forskelligt.

Ved en ændring af ligelønsloven i 2006 blev der indført et krav om kønsopdelt lønstatistik for virksomheder med mindst 35 ansatte og med minimum 10 mænd og 10 kvinder inden for den samme medarbejdergruppe (DISCO-kode).

Medlemsvirksomheder kan læse mere om ligelønsloven, herunder kønsopdelt lønstatistik, ved at logge sig ind på siderne i venstre spalte.

Rådgivning
Dansk Erhverv rådgiver medlemsvirksomheder om lige løn og lønvilkår for kvinder og mænd, således at det sikres, at ligelønslovens krav opfyldes. Desuden rådgiver vi om de kønsopdelte lønstatistikker.

Dansk Erhverv repræsenterer medlemsvirksomheder i ligelønssager, hvor der fra medarbejderside kan være rejst krav om lønforskellen, godtgørelse, bod eller bøde. Dansk Erhverv deltager i forhandlinger samt fører sager på virksomhedens vegne ved nævn, voldgift eller domstol.

Medlemsvirksomheder af Dansk Erhverv Arbejdsgiver kan rekvirere den kønsopdelte lønstatistik gennem os. Øvrige medlemsvirksomheder kan rette henvendelse til Danmarks Statistik og rekvirere den kønsopdelte lønstatistik derfra.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om