Naviger op
Log på

Distancearbejde

Arbejdsmarkedet forandrer sig med stor hast fra et industrisamfund til et vidensbaseret informations-
samfund. Arbejdet i informationssamfundet kan blandt andet karakteriseres ved en høj grad af fleksibilitet, selvstændighed og omstillingsevne.

Der er skabt en række nye former for kommunikation, nye måder at handle på og dermed også nye måder og behov for ændringer i relation til, hvordan arbejdet i det vidensbaserede informationssamfund organiseres. Distancearbejde er en blandt flere muligheder i denne udvikling.

Ved distancearbejde forstås alt arbejde, hvor der anvendes elektroniske hjælpemidler, og hvor arbejdet bliver udført uden for virksomheden eksempelvis i hjemmet eller på satellitkontorer, men som lige så godt kunne have været udført på virksomheden.

Overvejelser omkring etablering af distancearbejde kræver, at man som virksomhed tager højde for alle relevante aspekter i processen herunder de juridiske aspekter. Dansk Erhverv redegør her for, hvilke juridiske problemstillinger man skal være særligt opmærksom på.

Rådgivning om distancearbejde
Dansk Erhverv bistår medlemmer med rådgivning i forbindelse med etablering og/eller tilpasning af distancearbejde i forhold til de behov, den enkelte virksomhed har, samt forhandling og udarbejdelse af individuelle og kollektive aftaler om distancearbejde.

Desuden henviser vi medlemmer til "Rammeaftale om distancearbejde", som fremgår af venstremenuen samt tilhørende vejledning. Rammeaftalen er indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/ Handel og HK/ Privat og dækker kontor- og lagerområdet. Den kan dog i vidt omfang bruges til inspiration for virksomheder uden for dette område, der ønsker at etablere distancearbejde.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om