Naviger op
Log på

Klausuler

Hvis virksomheden har behov for at beskytte sin viden, når en medarbejder fratræder, kan det være relevant at indgå en kunde-, konkurrence- eller jobklausul. Ved betaling af medarbejderens uddannelse kan der være behov for en uddannelsesklausul.

Med virkning fra den 1. januar 2016 er der vedtaget en ny lov om ansættelsesklausuler. Loven omfatter alle lønmodtagere og regulerer konkurrenceklausuler, kundeklausuler, kombinerede klausuler og jobklausuler. Loven regulerer ikke uddannelsesklausuler, der kan indgås på samme vilkår som hidtil.

Dansk Erhverv har udarbejdet et notat, hvor du kan læse mere om klausulloven. Endvidere vil du nedenfor kunne læse mere om reglerne for de forskellige klausuler.

Konkurrenceklausul
En konkurrenceklausul er en aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren om, at medarbejderen i en periode efter sin fratræden ikke må starte eller tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed. Læs mere om konkurrenceklausuler, hvis du er medlem af Dansk Erhverv.

Kundeklausul
En kundeklausul er en aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren om, at medarbejderen i en periode efter sin fratræden ikke må være i kontakt med arbejdsgiverens kunder og andre forretningsmæssige forbindelser. Læs mere om kundeklausuler, hvis du er medlem af Dansk Erhverv.

Jobklausul

En jobklausul kan være en aftale

 

  • som en arbejdsgiver indgår med en anden virksomhed for at hindre eller begrænse en medarbejders muligheder for at opnå ansættelse i den anden virksomhed (virksomhedsklausul), eller

  • som en arbejdsgiver indgår med for eksempel en nøglemedarbejder for at hindre, at denne tager andre kolleger med sig, når vedkommende starter egen virksomhed eller tager ansættelse i en anden virksomhed (medarbejderklausul).
Fra den 1. januar 2016 er der forbud mod at indgå nye jobklausuler undtagen i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Eksisterende jobklausuler kan opretholdes indtil den 1. januar 2021, hvor de bliver ugyldige. Læs mere om jobklausuler, hvis du er medlem af Dansk Erhverv. 

Uddannelsesklausul
En uddannelsesklausul er en aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren, som kan indgås i forbindelse med, at arbejdsgiveren indvilliger i helt eller delvist at betale medarbejderens uddannelse. Uddannelsesklausulen skal sikre arbejdsgiveren hel eller delvis tilbagebetaling af uddannelsesomkostningerne, hvis medarbejderen for eksempel fratræder inden for uddannelsesperioden. Læs mere om uddannelsesklauser, hvis du er medlem af Dansk Erhverv.

Kombineret klausul
En kombineret klausul er en aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren, som indeholder både en konkurrence- og en kundeklausul del. De enkelte elementer af aftalen behandles i henhold til reglerne for den pågældende type af klausuler, men der er i den nye lov særregler om en kombineret klausul om kunde- og konkurrenceforhold. 
 
Læs mere om kombinerede klausuler, hvis du er medlem af Dansk Erhverv.

Rådgivning
Har du som medlem behov for rådgivning omkring en klausul, er du velkommen til at kontakte Dansk Erhverv.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om