Log på

Opsigelse

Her kan du læse mere om opsigelse og bortvisning.

Arbejdsgiveren skal være opmærksom på en række vigtige forhold i forbindelse med opsigelse.
 
Det anbefales altid at søge rådgivning, hvis arbejdsgiveren overvejer at opsige en medarbejder, da opsigelsessager ofte er så konkrete, at helt generelle anvisninger ikke kan gives.
 
Ved udarbejdelsen af en opsigelse bør arbejdsgiveren altid tage stilling til:

 • om medarbejderen er omfattet af særlige regler af betydning for opsigelsen, herunder lov eller overenskomst
 • anciennitet
 • opsigelsesvarsel
 • fratrædelsestidspunkt
 • ferieafvikling/varsling af ferie, herunder feriefridage
 • afspadsering af eventuelt overarbejde
 • om medarbejderen skal arbejde på sædvanlig vis i opsigelsesperioden, eller om
 • medarbejderen skal suspenderes eller fritstilles
 • eventuel begrundelse
 • attestation for modtagelsen af opsigelsen
 • om eventuelle klausuler skal opsiges eller fastholdes
 • eventuel henvisning til markedsføringsloven vedrørende erhvervshemmeligheder
 • eventuel fratrædelsesgodtgørelse eller anden godtgørelse
 • er medarbejderen berettiget til bonus, tantieme mv
 • aflevering af virksomhedens effekter mv.
 • om medarbejderen er særligt beskyttet, f.eks medarbejderrepræsentanter eller medarbejdere beskyttet af særlige beskyttelsesregler i ligebehandlingsloven, deltidsloven, forskelsbehandlingsloven osv.

På de følgende sider vil du kunne læse mere om de enkelte emner.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om