Naviger op
Log på

Sygedagpenge og refusion

Det kan ses på bundlinjen, hvis du håndterer reglerne om sygedagpenge og refusion korrekt.

Sygedagpengeloven giver alle lønmodtagere ret til sygedagpenge, hvis lovens betingelser er opfyldt. Det gælder også lønmodtagere, der for eksempel i henhold til funktionærloven eller overenskomst har krav på fuld løn under sygdom. Det betyder dog ikke, at lønmodtageren så får både sygedagpenge og løn. En arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygdom, har ret til refusion af de dagpenge, som medarbejderen ellers ville have haft krav på fra kommunen.

En arbejdsgiver, der betaler løn under sygdom, har som udgangspunkt først krav på refusion efter arbejdsgiverperioden på 30 dage. Der findes dog en række undtagelser.

På siderne om sygedagpenge og refusion får du som medlem af Dansk Erhverv et overblik over de vigtigste regler om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion. Dansk Erhverv har desuden udarbejdet en vejledning, der uddyber mange af emnerne.

Her kan du hente Dansk Erhvervs vejledning om sygedagpenge og refusion (pdf) 

Du får blandt andet et overblik over:

 
  • Betingelserne for at få sygedagpenge, herunder beskæftigelseskravene
  • Arbejdsgivers ret til refusion
  • Hvilke frister arbejdsgiver skal være opmærksom på?
  • Hvordan håndteres risikoen for at miste refusion, fordi medarbejderen ikke deltager i kommunens opfølgning?
  • Hvornår er der refusion fra 1. fraværsdag?
  • § 56-aftaler
  • Forsikring for mindre arbejdsgivere

Dansk Erhverv rådgiver dagligt vore medlemmer om sygedagpenge og refusion. Vi bistår også med at anke afslag på refusion, når der er grundlag for det.

Læs mere om sygdom.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Hent dokument
Læs også om