Naviger op
Log på

Arbejdsmiljø

APV, arbejdsmiljøorganisation, tunge løft, hviletid, arbejdsstillinger, arbejdsskader, mobning, stress m.v. Har du brug for kort og klar information om de væsentligste temaer indenfor arbejdsmiljø, finder du det via menuen til venstre.

Arbejdsmiljø - hvorfor nu det?
Efter arbejdsmiljøloven skal arbejdet kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og som arbejdsgiver har du ansvaret.

Et godt arbejdsmiljø bidrager til, at ansatte trives og ikke kommer til skade, hvilket bidrager til et mindre sygefravær og en positiv bundlinje. Det er derfor sund fornuft at prioritere arbejdsmiljøindsatsen.

Men et godt arbejdsmiljø skabes ikke af arbejdsgiverne alene, medarbejderne har også et ansvar.

Hvad får du som virksomhed i Dansk Erhverv?
Da det kan forekomme vanskeligt at finde rundt i de mange regler og krav, der eksisterer på arbejdsmiljøområdet, bistår Dansk Erhverv medlemmerne med det.

Din adgang til bistand afhænger af dit medlemskab. Som Fullservice- eller Arbejdsgivermedlem får du en unik pakke bestående af de tre ydelser: HR & Ledelse, Ansættelsesret og Arbejdsmiljø. Inden for Arbejdsmiljø får du rådgivning i forhold til jeres konkrete arbejdsmiljøudfordringer og support til nye tiltag. Får du et påbud fra Arbejdstilsynet kan vi også vurdere sagen og håndtere en eventuel klage.

Som Basismedlem har du adgang til vores hotline og vores pjecer om arbejdsmiljøretlige emner.

Find branchens praksis
Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø udarbejder brancherettede vejledninger og værktøjer om forskellige arbejdsmiljøforhold.

Find den relevante praksis for din virksomhed på:

BFA Kontor
BFA Handel
BFA Transport
BFA Service

Eller gå ind på den fælles portal for de tidligere 11 BAR, der er under omstrukturering, men som stadig henviser til relevante materialer på branchefællesskabernes websider - www.bar-web.dk.

Her kan du både læse og printe vejledninger og værktøjer.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Hent dokument
Læs også om