Naviger op
Log på

Overenskomst

På det danske arbejdsmarked reguleres væsentlige dele af ansættelsesforholdet ofte ved kollektive overenskomster og aftaler.

Det er eksempelvis spørgsmål om løn, arbejdstidsregler, opsigelse, feriefridage, fritvalgslønkonto, barselsregler, pension, kompetence- og uddannelsesregler, tillidsrepræsentantregler mv.

Dansk Erhverv er part i en række landsdækkende overenskomster, ligesom vi varetager de overenskomstmæssige interesser for DTL's arbejdsgiverforening.

Endvidere varetager vi vores medlemsvirksomheders interesser i forhold til indgåede virksomhedsoverenskomster og aftaler.

På overenskomstområdet arbejder Dansk Erhverv for at sikre konkurrencedygtige rammevilkår for det danske erhvervsliv og sikre vores medlemsvirksomheder den bedst mulige rådgivning og sagsvaretagelse.

En væsentlig del af det danske aftalesystem og dermed overenskomsterne vedrører løsning af konflikter mellem virksomheder og lønmodtagere om løn og ansættelsesforhold. Dansk Erhverv yder en aktiv rolle i medlemsvirksomhedernes konfliktløsning.

Dette sker både gennem rådgivning og ved, at Dansk Erhverv repræsenterer medlemsvirksomhederne på mæglings-, organisations- og fællesmøder samt fører fagretlige sager ved domstolene, arbejdsretten, faglige voldgifter og nævn. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om