Naviger op
Log på

Kompetencefonde

Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde.

Hvad er en kompetencefond?
Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde. Fondene giver tilskud til deltagerbetaling, løntilskud, transport og undervisningsmaterialer.

Aftalen om kompetencefondene, blev indgået for at give både virksomheder og medarbejdere en ekstra motivation til at øge efter- og videreuddannelsesaktiviteten. Aftalen indebærer, at den enkelte medarbejder kan bruge op til to uger om året på selvvalgt uddannelse. Virksomhederne betaler til ordningen gennem et bidrag, der indgår i en kompetencefond.


Hvilke overenskomster er der kompetencefonde i?
Der findes bestemmelser om kompetencefonde i de fleste overenskomster indenfor DA’s medlemsorganisationer med et modstående LO forbund.


Hvem administrerer kompetencefondene?
Opkrævning af bidrag til en kompetencefond og udbetaling af tilskud fra en kompetencefond er placeret i tre store og en række mindre administrationsordninger afhængig at hvilken overenskomst der er tale om.


Kompetencefonde.dk
DA Fonde forestår opkrævning af bidrag og udbetaling af tilskud for overenskomster for Dansk Erhvervs Butiksoverenskomst, Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service, IT-Overenskomsten, Overenskomsten for Reklame & Forlag, Overenskomsten for Produktion i Supermarkeder, Bageroverenskomsten, Landsoverenskomsten for Pleje & Omsorg (FOA-Frit Valg), og Landsoverenskomsten for Teknisk Landsforbund. På Kompetencefonde.dk kan både medarbejdere og virksomheder oprette ansøgninger.
Læs mere her.


Uddannelsesfonde.dk
Pension Danmark forestår opkrævning af bidrag og udbetaling af tilskud for Dansk Erhvervs Lageroverenskomst, Transportoverenskomst, Turistvognmændenes Overenskomst, Metaloverenskomst, samt Vikaroverenskomst. I Pension Danmarks administration er det kun virksomhederne, der har adgang til at oprette ansøgninger.
Læs mere på Uddannelsesfonde.dk.


Industriens Kompetencefond
Industriens Pension/Industriens Kompetencefond forestår opkrævning og udbetaling af tilskud for overenskomster indenfor Dansk Industris område, f.eks. Industriens timelønsoverenskomst og Industriens funktionæroverenskomst. I Industriens Kompetencefond er det kun den enkelte medarbejder, der kan oprette ansøgninger.
Læs mere på Ikuf.dk.


Andre kompetencefonde
Indenfor Dansk Erhvervs medlemsområder findes der desuden en kompetencefond for optikerområdet og for medarbejdere under Håndværksbageroverenskomsten.
Læs mere under overenskomsterne, som du finder i fanen til venstre.

FAQ
Læs vores FAQ her.

Oprettet den 11-12-2008 11:13 og sidst opdateret den 15-06-2015 14:24

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om