Naviger op
Log på

ATA-Carnet vejledning

Vejledning til udfyldelse af ansøgning om udstedelse af ATA-Carnet for varer/fagligt udstyr.

Ansøger:

Ansøger er det firma der hæfter økonomisk overfor Dansk Erhverv. Bemærk at ansøger skal have adresse i Danmark. Den fulde postadresse skal angives.
Husk der max må stå 4 linjer!

Telefon:

Firmatelefon angives.

Repræsenteret af:

Her angives den eller de personer, der foreviser Carnet’et til både de danske og de udenlandske toldmyndigheder. Hvis en anden person end den angivne repræsenterer ansøger, forsynes denne med en fuldmagt. Bemærk at fuldmagten skal udfærdiges i et antal eksemplarer svarende til det antal lande, der potentielt passeres.

Artiklernes anvendelse:

Her angives om varerne skal anvendes til messe/udstilling, vareprøver eller fagligt udstyr.

Lande hvori varerne skal anvendes:

Her angives hvilke lande varerne skal anvendes i samt evt. transitlande udenfor EU.

Valuta:

Her angives hvilken valuta varerne er anført i på varelisten.

Jeg ønsker carnet’et:

Her skal angives, om Carnet’et bliver afhentet, eller om det skal sendes.
Ønskes det afhentet skal der klikkes ud for enten København eller Aarhus.
Hvis det ønskes tilsendt skal der klikkes på ”Intet (sendes er valgt herover) ”

Varelinjer:

Husk at klikke på disketten i højre side, for hver varelinje der tilføjes.
Er der flere tekstlinjer end 35, tilføjes der 1 varelinje, hvorpå der skrives
”see enclosed list, item no. 1-x samt en kort varebeskrivelse”
summen af antal og værdi indføres på linjen, herefter skal varerne tilføjes på en separat liste.
En skabelon af varelisten findes på siden og kan uploades direkte på ansøgningen efter udfyldelse, du kan hente skabelonen her

Rejsesæt:

Her udfyldes hvor mange rejsesæt man ønsker til Carnet’et.  
Et rejsesæt består af 4 papirer - ud af Danmark (exportation), ind i besøgslandet (importation), ud af besøgslandet (rexportation), ind i Danmark (reimportation).

Forhåndsvisning:

Du har også mulighed for at få en forhåndsvisning af din ansøgning, når alle felter er udfyldt. På den måde kan du tjekke at alt er som det skal være før du sender ansøgning til os. Når ansøgningen er udfyldt korrekt, trykkes på 'Send'.

Ansøgning:

Herefter modtages en E-mail kvittering med en vedhæftet PDF-fil. Denne PDF-fil er selve ansøgningen og den skal derfor udskrives, ses igennem, forsynes med dato, underskrift og firmastempel og til sidst sendes ind til Dansk Erhverv enten pr. post eller E-mail: coc@danskerhverv.dk
Bemærk: Dansk Erhverv udsteder ikke Carnet’et før denne ansøgning er modtaget!

Depositum:

Alle kunder bliver kreditvurderet og kan blive afkrævet et depositum der udregnes i forhold til carnetets pålydende værdi. 
Dette depositum skal være Dansk Erhverv i hænde inden ansøgningen behandles, pengene kan overføres til vores konto: 
Reg. 2191
Konto nr. 0001450646
Husk at skrive på overførelsen, at det drejer sig om depositum til et Carnet.

Ekspeditionstid

Alle ansøgninger der er modtaget inden kl. 12.00, bliver behandlet og sendt samme dag eller det kan afhentes efter kl. 14:00 i henholdsvis København eller Aarhus.