Naviger op
Log på

Oprindelsescertifikat

Ved eksport til en række lande kræver modtager, at der vedlægges et oprindelsescertifikat udstedt af det nationale Chamber of Commerce, som dokumenterer varens oprindelse.

Dansk Erhverv - The Danish Chamber of Commerce - er af Told og Skattestyrelsen bemyndiget til at udstede sådanne Oprindelsescertifikater efter de anvisninger, som EU-lovgivningen foreskriver.
Dansk Erhverv udsteder Oprindelsescertifikater til såvel medlemmer som ikke-medlemmer af organisationen. Medlemmer har en rabatfordel.

Hvordan får jeg et Certifikat?

Certifikatet kan bestilles elektronisk på nettet, hvorpå du selv kan vælge om du vil have Certifikatet tilsendt eller selv kommer og afhenter det i Aarhus eller København.
Derudover kan Certifikatet udfærdiges på en fortrykt blanket, der også indeholder den ansøgning om certifikatet, som er en forudsætning for at få det udstedt.
Blanketten kan rekvireres fra Carnet- og Certifikatkontorene i København og Aarhus eller fra et af vore lokalkontorer.

Ekspeditionstid

Alle ansøgninger der er modtaget inden kl. 12.00, bliver behandlet og sendt samme dag eller det kan afhentes fra kl. 14:00 i henholdsvis København eller Aarhus.
Ved personlig fremmøde er det muligt at få certifikatet underskrevet straks, hvis ansøgningen er korrekt udfyldt.

OBS! - Embassy of Saudi Arabia in Denmark

Dansk Erhverv har holdt møde med ambassadens handelsafdeling. Der er opnået enighed mellem parterne om, at det ikke længere er nødvendigt at få legaliseret dokumenter hos ambassaden for danske varer der sendes direkte til importøren i Saudi. Det er nok at have stemplet fra Dansk Erhverv.

Nyt krav fra Iraks ambassade ved legalisering

Iraks ambassade har indført nyt krav for legasliering på varer, som ikke har dansk oprindelse.
Irak legaliserer ikke dokumenter, hvor oprindelsen IKKE er dansk, med mindre der medfølger et brev fra virksomheden med beskrivelse af varerne. Brevet skal stemples af Dansk Erhverv og på ambassaden, og skal følge forsendelse hele vejen til modtager.