Naviger op
Log på

Priser 2018

For at udstede ATA-Carneter, oprindelsescertifikater, erklæringer på handelsfaktura, eksportdokumenter med videre, beregner Dansk Erhverv - The Danish Chamber of Commerce sig fra og med 1. januar 2018 følgende gebyrer:

ATA-Carneter (carnet-værdier i kr.) Dansk Erhverv - The Danish Chamber of Commerce - medlem Dansk Erhverv - The Danish Chamber of Commerce - ikke medlem
1  - 49.999 kr. 1.190,- kr. 2.380,-
50.000  - 99.999  kr. 1.360,-    kr. 2.720,-
100.000 - 199.999 kr. 1.565,- kr. 3.130,-
200.000 - 499.999  kr. 1.935,- kr. 3.870,-
500.000 - 749.999 kr. 2.430,- kr. 4.860,-
750.000 - kr. 3.180,- kr. 6.360,-
Udfyldelse af ATA-Carnet

Erstatningscarnet / Nyudstedt annulleret carnet           
kr. 1.040,- 

kr. 500,-
kr. 1.555,-

kr. 500,-
Oprindelsescertifikat,
handelsfaktura, kontrakt, Free Sales Certificate 
m.m.                           
kr. 200,- kr. 400,-
For ekstra kopier, udover
1 original og 4 kopier   
kr. 45,-  kr. 90,-
Rettelser på dokumenter  kr. 40,- kr. 80,-
Diverse erklæringer på
Dansk Erhverv - The Danish
Chamber of Commerce’s
brevpapir 
kr. 1.060,-

kun medlemmer

Betalingsbetingelser: Netto kontant – 30 dage Kontant eller efter aftale

Ved et samlet certifikatkøb for medlemmer på over kr. 45.000 ydes der mængderabat.

TIL OVENNÆVNTE PRISER LÆGGES 25% MOMS

For ATA-Carneter med en værdi på mere end 3 million kroner skal der af det overskydende beløb betales en tillægspræmie, som beregnes individuelt for hvert ATA-Carnet.

Depositum

Alle kunder bliver kreditvurderet og kan blive afkrævet et depositum der udregnes i forhold til carnetets pålydende værdi.