Naviger op
Log på

G-dage

Når en arbejdsgiver bringer et ansættelsesforhold til ophør, skal han under visse betingelser betale for de første to ledighedsdage – også kaldet G-dage. Derefter modtager medarbejderen dagpenge fra a-kassen på sædvanlig vis.

Det er kun lønmodtagere, der er medlemmer af en a-kasse på fratrædelsesdagen, og som opfylder lovens beskæftigelseskrav, der har krav på G-dage, når de bliver ledige. Det gælder også vikarer og andre dag til dag-ansatte.

Der skal betales G-dage, hvis lønmodtageren bliver ledig på grund af:

  • Afskedigelse
  • Hjemsendelse
  • Ophør af opgave- og tidsbestemt ansættelse og lign.
  • Arbejdsfordeling
  • Nedsættelse af arbejdstiden. 

Afhængig af, hvor mange timer den tidligere medarbejder er ledig på G-dagene, skal arbejdsgiveren enten betale godtgørelse for en hel eller halv G-dag. Pr. 2. januar 2017 er satsen 849 kr.  for en hel G-dag og 425 kr. for en halv G-dag. Arbejdsgiveren skal maks. betale 16 G-dage pr. medarbejder pr. år

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om