Naviger op
Log på

Personalehåndbøger og -politikker

Både store og små virksomheder har behov for at fastlægge retningslinjer for virksomhedens langsigtede og kortsigtede personaleledelse.

Virksomhedens personalepolitik udtrykker de overordnede retningslinjer, som ledelsen fastlægger som udgangspunkt for virksomhedens holdning over for den menneskelige ressource. Samtidig er personalepolitikken en bevidst stillingtagen til, hvilke værdier virksomheden ønsker at stå for.

Formidling af virksomhedens kultur
En fælles personalepolitik kan være med til at harmonisere virksomhedens måde at lede på. Personalepolitikken er med til at skabe faste rammer, som medarbejderne kan agere inden for. Det giver tryghed og klare retningslinjer at forholde sig til for medarbejderne, og det er samtidig et redskab til formidling af virksomhedens kultur.

Ofte vil en personalepolitik bestå af mange delelementer, som kan variere meget afhængigt af virksomheden. En handelsvirksomhed kan eksempelvis fokusere mere på sikkerhed og fysisk arbejdsmiljø end eksempelvis en it-virksomhed.

Begge virksomheder vil typisk behandle begrebet arbejdstid, men dog på forskellig vis. Hvor handelsvirksomheden typisk vil fokusere på mødetider og pauser, vil it-virksomheden ofte behandle forhold som flekstid, hjemmearbejdspladser og overholdelse af deadlines.

Personalepolitikken vil således ofte være struktureret i en række delpolitikker, som redegør for virksomhedens holdninger, værdier, kultur og retningslinier på en række centrale områder.

Dansk Erhverv rådgiver om udarbejdelse og opdatering af virksomhedens personalehåndbog og personalepolitikker. Dansk Erhverv afholder virksomhedstilpassede workshops om personalepolitikker og strategisk brug af personalehåndbogen. 

Dansk Erhverv har en række standarder for politikker, som man kan læse mere om via linket i venstremenuen.

  • Alkohol- og rusmiddelpolitik
  • Arbejdsmiljøpolitik
  • IT-politik
  • Livsfasepolitik
  • Rygepolitik
  • Seniorpolitik
  • Syge- og fraværspolitik
  • Stresspolitik 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om